Membrantangentbord för displayer, knappsatser. Swetouch har lösningen!

Membrantangentbord

Sedan Swetouch startades har membrantangentbord varit en väldigt stor del av vår verksamhet.

Vår roll som tillhandahåller dessa tastaturer och knappsatser är att hjälpa kunden in på rätt spår, hitta rätt teknisk lösning, presentera den och slutligen leverera 100% kvalité.
Vi börjar alltid med att titta på vad ni vill ta fram för produkt. Vilka miljöer sitter membrantangentbordet i, vad finns det för övriga krav och hur mycket får det kosta?

Efter det kan man gå in djupare i detalj på hur vi skall lösa de tekniska utmaningar som man ibland stöter på. Ont om utrymme, fuktiga miljöer, behov av distinkt tryckkänsla m.m
Så formar vi fram ett unikt membrantangentbord till din produkt och ditt företag.

» Läs mer om membrantangentbord här

Du hittar våra membrantangentbord i många olika applikationer

Från att bolaget grundades har vi tagit fram mer än 2500 stycken olika knappsatser, membrantangentbord till den svenska industrin. Våra tangentbord hamnar på allt ifrån konsumentprodukter till medicintekniska applikationer och tung industri, Det gör vårt arbete varierande och vi älskar den breda applikationskunskap vi får på köpet, – Den har vi nytta av när våra kunder skall utveckla nya produkter som marknaden inte tidigare sett.

Membrantangentbord är uppbyggda i lager: Grafisk overlay, olika distansadhesive, kretslager med metalldomer och slutligen ett bakadhesive för enkel och god laminering mot olika typer av material.Anpassningsmöjligheterna för att skapa sin helt egen kontrollpanel är enormt stora.
Man kan även integrera viss typ av elektronik i dessa knappsatser bl. a. lysdioder för bakgrundsbelysning, ljussensorer, resistorer med mera.

Vill man sedan lyfta sitt membrantangentbord ytterligare en nivå för att uppnå bättre tryckkänsla, estetisk form och mer liv åt produkten kan man integrera silikongummi i tangentbordet. Detta är väldigt vanligt att man gör i generation två eller 3 av produkten.

 Några fördelar med membrantangentbord:

  • Låg investeringskostnad och styckepris
  • Lång livslängd på knappar, >1 000 000 cykler
  • Lätt att torka av med trasa, vätskor och dylikt
  • Helt anpassat utseende efter Er grafiska profil.

För att ta fram en kostnadsbild så behöver vi följande uppgifter :

  • Mekanisk ritning (DWG / DXF )
  • Grafisk ritning ( AI / EPS)
  • Kopplingsschema

» Dölj

Klicka gärna in på vår sida om TFT-displayer och OLED-displayer