Kablage för kundunika kontakter, kabelgenomföringar och elektronikingjutningar - Swetouch har lösningen!

Kablage

Vi kan leverera de flesta typer av kablage. Till en mycket rimlig verktygskostnad tar vi fram kundunika kontakter, kabelgenomföringar och elektronikingjutningar på kablaget. 
Skicka oss en ritning/skiss och materialspecifikation så ger vi ett prisförslag.