Kablage

Vi kan leverera de flesta typer av kablage. Till en mycket rimlig verktygskostnad tar vi fram kundunika kontakter, kabelgenomföringar och elektronikingjutningar på kablaget. 
Skicka oss en ritning/skiss och materialspecifikation så ger vi ett prisförslag.