Tangentbord

Vår styrka ligger i vår kunskap och erfarenhet men också vår bredd av olika lösningar och vårt stora engagemang.

Vi har varit med och tagit fram ett tusental kundunika tangentbord och har därigenom byggt upp en kompetens som vi gärna delar med oss av.  Vid framtagningen av en ny produkt har vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att ge råd när det gäller teknikval. Inte minst för att korta utvecklingstiden och förenkla för dig som kund. Våra upparbetade leverantörsrelationer i Kina är en stor tillgång i detta arbete.