Touchpaneler

Touchpaneler går att få med olika teknik och med olika design samt för olika typer av montering. Gemensamt för våra paneler är att de är helt kundanpassade. En fördel i många applikationer är att integrera overlay eller membranpanel för att kunna toppmontera panelen och därmed få en helt plan yta vid övergång mot kapslingen. Vi hjälper till att tipsa om vad som passar bäst i er applikation.