En del av KAMIC Group

Swetouch är en del av affärsområde Electronics inom KAMIC Group, en privatägd företagsgrupp med bas i Sverige. Totalt består KAMIC Group av närmare 30 bolag som erbjuder tekniska produkter och tjänster inom ett antal utvalda marknadsnischer.

 

Merparten av bolagen bedriver handels- och agenturverksamhet, men inom koncernen finns också bolag med egen produktutveckling och tillverkning. Tillsammans har koncernbolagen en mycket bred kundbas där många av kunderna är internationella industriföretag med global tillverkning. Till de viktigare kundssegmenten hör tillverkare av telekomutrustning, kommersiella fordon, informationssystem och automationsutrustning samt även elinstallatörer och byggkonsulter.

 

KAMIC Group har en årlig omsättning på cirka 2 miljarder kronor, egna etableringar i 12 länder i Nordeuropa, Asien och USA och totalt cirka 700 medarbetare. Vill du veta mer om KAMIC Group, välkommen in på www.kamicgroup.com  

 

Part of KAMIC Group

Swetouch is a part of the Electronics business area in KAMIC Group, a privately held corporate group based in Sweden. The group consists of nearly 30 companies offering technical products and services in a number of well defined market niches.

Most of our companies conduct trading and agency operations, but the group also includes companies with in-house product development and manufacturing. Together, the companies of KAMIC Group have a very wide customer base and many of our customers are multinational industrial companies with global production. The key customer segments include manufacturers of telecom equipment, commercial vehicles, digital signage solutions and automation equipment, as well as electrical contractors and building consultants.

KAMIC Group has an annual turnover of approximately SEK 2 billion. We have subsidiaries and branch offices in 12 countries in Northern Europe, Asia and the US, and a total of around 700 employees. To learn more about KAMIC Group, please visit www.kamicgroup.com