Kvalitet

Swetouch är certifierade enligt ISO9001-2015 och våra största leverantörer av kapslingar och tangentbord är certifierade enligt ISO9001, ISO14000 mm. Detta sammantaget ger oss en bra grund i vårt arbete. Hög kvalitet och ett miljötänkande kring hållbarhet och omsorg om vår miljö är ständigt närvarande i de projekt vi arbetar med.

Kvalitet är ett ledord för oss även på andra sätt

Strävan att vara lyhörd för våra kunders önskemål, ha ett engagerat och trevligt bemötande och tillhandahålla en bra service gentemot våra kunder är i högsta grad en del av vårt kvalitetstänkande.

Testa oss gärna!